Alapító okirat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

Szám:3-58/1998. 
Tárgy: Alapító okirat

A SÜLYSÁPI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATA

Az intézmény megnevezése:   
Szent István Általános Iskola
Az intézmény székhelye, címe:
2241 Sülysáp, Dózsa Gy.u. 110

Az intézmény alaptevékenysége:

1612 Alapfokú általános iskola oktatás
161210   Általános Iskolai oktatás ( nem fogyatékos tanulóknak). A tanköteles korú, nem fogyatékos gyerekek számára szervezett (ún. első szintű) oktatás, amely elemi ismereteket nyújt és felkészít a középfokú oktatásra. Ide tartozik az iskolai oktatásban valamilyen okból részt venni nem tudók (magántanulók) oktatása is.
16122    Fogyatékos tanulók alapfokú nevelése, oktatása
161220   Általános iskolai oktatás fogyatékos tanulóknak, amely elemi ismeretek nyújt.
Az intézmény működési területe:
Sülysáp Nagyközség
Az intézmény alapító szerve:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat
Az intézmény felügyeleti szerve:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
vezetője, képviselője az alapító szerv által kinevezett igazgató
Az intézmény szervezeti rendszere:
Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki az általános iskola dolgozói felett munkáltatói jogot gyakorol.
Az intézmény gazdálkodási formája:
Nem önálló gazdálkodó, a bérgazdálkodói jogkörét önállóan gyakorolja, egyéb gazdálkodási jogkört a felügyeleti szerve gyakorolja.
Sülysáp, 1998. június hó 29.
Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.